• Lugemis- ja õigekirjaoskust arendav doomino “Sarnase kõlaga sõnad”Lugemis- ja õigekirjaoskust arendav doomino “Sarnase kõlaga sõnad”
    • Lugemis- ja õigekirjaoskust arendav doomino “Sarnase kõlaga sõnad”Lugemis- ja õigekirjaoskust arendav doomino “Sarnase kõlaga sõnad”
    • Lugemis- ja õigekirjaoskust arendav doomino “Sarnase kõlaga sõnad”

    • 42.00 
    • Doomino “Sarnase kõlaga sõnad” on õppemäng, mis: arendab häälikute ja häälikupikkuste kuulamis- ning eristamisoskust kujundab esmast häälikanalüüsioskust, mis on eelduseks lugemisele ja kirjutamisele rikastab sõnavara arendab tähelepanu ja taju õpetab koostööoskust toetab õigekirja kujunemist   Soovitav on mängida koos täiskasvanuga, kes toetab lugemisoskuse kujunemist ning selgitab sõnade tähendust. Mängu autor on 30-aastase staažiga logopeed Kristiina Jasmiin Rebane Raskusastmed: I raskusaste:…
    • Vali